Privacyverklaring

Privacyverklaring Passie eten&drinken

1 mei 2018 Uw privacy is voor Passie eten&drinken van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Ditbetekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaringleggen we uit wat we bij de website http://passie-etenendrinken.nl/ allemaal doen met informatie die weover u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Passieeten&drinken. Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als

dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij eenvermoeden van een misdrijf). In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van dezediensten uw persoonsgegevens. Beveiliging Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goedbeveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Ter beveiligingvan het resreveringssysteem wordt u ip-adres opgenomen in ons systeem. Dit doen wij zodat we mensendie de site overbelasten kunnen blokkeren. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd opde datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ookapart aan te kondigen. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met onsopnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten: –        uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen-        inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben-        het laten corrigeren van fouten-        het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens-        intrekken van toestemming-        bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van deverkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij detoezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. ContactgegevensPassie eten&drinkenBurchtplein 93452 MJ Vleuterweide info@passie-etenendrinken.nl030-878 8844 In onderstaande bericht een link naar ons cookiebeleid.
Link naar ons Cookiebeleid