Privacyverklaring

Privacyverklaring Passie eten&drinken

1 mei 2018
 
Uw privacy is voor Passie eten&drinken van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij de website http://passie-etenendrinken.nl/ allemaal doen met informatie die we
over u te weten komen.
 
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Passie
eten&drinken.
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
 

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als

dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).
 
In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten uw persoonsgegevens.
 
Beveiliging
 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Ter beveiliging
van het resreveringssysteem wordt u ip-adres opgenomen in ons systeem. Dit doen wij zodat we mensen
die de site overbelasten kunnen blokkeren.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
 
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op
de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.
 
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
 
U hebt de volgende rechten:
 
–        uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
–        inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
–        het laten corrigeren van fouten
–        het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
–        intrekken van toestemming
–        bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contactgegevens
Passie eten&drinken
Burchtplein 9
3452 MJ Vleuterweide
info@passie-etenendrinken.nl
030-878 8844
 
In onderstaande bericht een link naar ons cookiebeleid.